Supervízia

Supervíziou vám možem pomôc

  • reflektova prácu s klientom
  • ujasni si svoju rolu poradcu
  • získa náhžad na pracovné vzahy
  • zisti ako funguje (prípadne prečo nefunguje) vᚠpracovný tím, organizácia

Som zapísaná v zozname akreditovaných supervízorov ASSP a v zozname supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. .