Vzdelávanie si môžete dohodnúť podľa svojich potrieb na témy:

  • práca s deťmi v inštitúciách (napr. pravidlá, vzťahy, poruchy správania, biologická rodina, životná história...)
  • deti v náhradnej starostlivosti
  • dieťa s poruchou vzťahovej väzby v škole
  • ako rozvíjať zdravé vzťahy v rodine
  • poradenstvo pre rodiny s deťmi s poruchou vzťahovej väzby

Okrem vzdelávania vytvoreného pre potreby vašej organizácie sa môžete zúčastniť vzdelávaní organizácií, s ktorými spolupracujem:

 

Voľne dostupné prednášky nájdete na vztahovavazba.navrat.sk a voľne dostupné webináre na youtube.